RØRWEB – VILKÅR OG PERSONVERN

Følgende vilkår gjelder for bruk av RørWeb (heretter kalt «tjenesten») og mobil app RørWeb+ (heretter kalt «appen»). I den grad «RørWeb» brukes i teksten under, refereres det til både tjenesten og appen:

GENERELLE VILKÅR

RørWeb er en digital tjeneste fra Rørentreprenørene Norge, org.nr. 960951581, (heretter kalt «tilbyder»). Bruk av RørWeb krever at foretaket du er tilknyttet (heretter kalt «arbeidsgiver» uavhengig av tilknytningsform), har inngått en avtale om Bruksrett og vedlikehold av RørWeb. RørWeb+ er en mobil app til bruk sammen med nettjenesten RørWeb. Bruk av appen er regulert under samme Avtale om bruksrett og vedlikehold, som for tjenesten ellers. Enhver bruk av data appen utveksler med tjenesten er regulert i den avtalen som er inngått mellom arbeidsgiver og Rørentreprenørene Norge. RørWeb krever innlogging med personlig brukernavn og passord tildelt deg av arbeidsgiver. Ved å ta i bruk RørWeb gjennom å logge inn, samtykker du til de vilkår som er avtalt mellom arbeidsgiver og tilbyder. Det er arbeidsgivers ansvar at din bruk av tjenestene ikke bryter norske eller internasjonale lover, gjennom den avtale som er inngått mellom deg og arbeidsgiver. Øvrige punkter på denne siden, beskriver RørWebs bruk av data og personopplysninger til din informasjon og opplysning.

UTVEKSLING AV INFORMASJON MELLOM APPEN OG TJENESTEN

Enhver utveksling av informasjon (data) mellom appen og tjenesten skjer over krypterte forbindelser gjennom bruk av HTTPS-protokollen. Data inkluderer skjemaer, sjekklister, bilder og signatur.

INNLOGGING

Innlogging, og dertil adgang til bruk av appen, skjer gjennom å angi brukernavn og passord. Du skal ha blitt tildelt brukernavn og passord av din arbeidsgiver. Begge disse opplysningene skal behandles som konfidensiell informasjon. Brukernavnet kan være identisk med din e-postadresse. Passordet er tildelt av tjenesten og kan endres av deg etter innlogging. Arbeidsgiver har ikke tilgang til passordet, men kan til enhver tid nullstille ditt passord, eller trekke tilbake din tilgang til tjenesten.

TILGANG TIL KAMERA OG BILDER

Appen ber om tilgang til kamera og bilder slik at du kan dokumentere det arbeidet du har gjort. Denne tilgangen kan du selv aktivere og deaktivere gjennom din enhets innstillinger for appen. Appen bruker kun kamera når du selv aktiverer denne funksjonen gjennom aktivt, og aldri utover dette. Alle bilder som tas, eller legges inn i et skjema fra enhetens bildearkiv, blir lagret i appens eget lagringsområde på enheten inntil skjemaet er sendt inn eller lagret på tjenesten. Alle bilder som tas med appen lagres i tillegg lokalt på din enhet. Du kan til enhver tid slette disse gjennom bruk av enhetens applikasjon for bildebehandling. Sletting av enhetens egen bildelagring, vil ikke medføre sletting fra et skjema i appen.

SIGNATUR

Enkelte skjemaer krever at bruker signerer gjennom å skrive sin signatur på enhetens skjerm med finger eller pekeenhet. Denne signaturen lagres i skjemaet lokalt i appen, inntil skjemaet sjekkes inn. Deretter lagres signaturen på tjenesten.

SKJEMADATA

Alle skjema og sjekklister vil bli lagret lokalt i appens eget lagringsområde på enheten samt på tjenesten. Skjema kan inneholde personopplysninger om deg eller kunden. Dette kan være navn, adresseopplysninger, e-postadresser og telefonnumre. Ingen av disse dataene er tilgjengelig for andre applikasjoner på enheten, utover RørWeb+.

INNSENDING

Ved lagring eller innsjekking av et skjema eller en sjekkliste vil samtlige data overføres til tjenesten. Etter at et skjema er signert og sendt inn vil det slettes fra lokal enhet. Dette gjelder også underskrift og bilder lagret lokalt i appens eget lagringsområde. Eventuelle kopier av bilder lagret i enhetens eget bildearkiv, blir ikke slettet.

FJERNING AV APPEN

Ved fjerning av RørWeb+ fra lokal enhet vil alle lokale data slettes fra enheten. Eventuelle kopier av bilder lagret i enhetens eget bildearkiv, blir ikke slettet. Alle data som er lagret og/eller sjekket inn i tjenesten, vil fortsatt være lagret der.