Dette er RørWeb

RørWeb gir rørleggervirksomheter full tilgang til digitale dokumenter, rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister. Systemet inneholder også nødvendig dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i henhold til Internkontroll- og Byggherreforskriften. Alt basert på den fagkompetansen Rørentreprenørene Norge besitter. I tillegg er RørWeb integrert med Fellestjenester BYGG fra DiBK og KS, og kan derfor benyttes til å sende byggesaksskjemaer digitalt gjennom Altinn.

Heldigitalt KS-løsning

I RørWeb er alle KS-dokumenter digitale. De krever derfor ingen spesiell applikasjon for å leses, men kan leses direkte fra løsningen, enten du sitter på en datamaskin, nettbrett eller mobil. Du er derfor ikke bundet til skrivebordet når du skal jobbe med dokumentasjonen eller slå opp i håndbøker. Alle skjemaer er heldigitale og laget for å kunne utveksles med andre systemer. Skjemaene fylles ut automatisk med informasjon systemet allerede kjenner, enten det er om deg og ditt firma, eller om prosjektene du jobber på. Alle sjekklister og avviksrapporter, kan brukes både fra nettleser, eller fra vår mobile app RørWeb+. Du kan til og med dele en lenke med oppdragsgiver, hvor de kan følge med på status på sjekklistene underveis i prosjektet.

Integrert med Fellestjenester BYGG

RørWeb er klargjort for fremtidens byggesaksbehandling gjennom å være integrert med Fellestjenester BYGG. Dette betyr at du kan sende byggesaksskjemaer digitalt gjennom Altinn, enten til Ansvarlig søker eller kommune. (Digitale skjemaer lanseres fortløpende så snart de er klare). Les mer om Fellestjenester BYGG her: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/

Heldigital DDV

Dokumentasjon for Daglig Drift og Vedlikehold skapes basert på dine valg og er lett å utarbeide basert på maler. Dokumentene kan sendes digitalt som lenker til dine kunder/oppdragsgivere.

Heldigital FDV (kommer snart)

RørWeb kan skape en komplett FDV-dokumentasjon basert på RIF-normen. Komponenter som legges til henter nøkkeldata fra produktdatabaser. Drifts- og vedlikeholdsinstrukser bygges gjennom et enkelt pek-og-klikk-grensesnitt. Dokumentasjonen kan sendes som lenke til oppdragsgiver. Det er også planlagt eksport til forskjellige formater oppdragsgiver måtte kreve, samt mulighet for å importere komponentlister fra økonomi- og administrasjonsløsninger (fremtidig funksjonalitet).

Bestilling

Ønsker du å bestille RørWeb eller har spørsmål om produktet, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@rornorge.no